asistent pedagoga třída Medvědi

 

SPŠ stavební obnova

1.lékařská fakulta UK - Obor Ergoterapie

1.lékařská fakulta UK - Zdravotní technika a informatika

VOŠ - Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

kurzy:

Instruktor základního lyžování

Zdravotník zotavovacích akcí, ČČK

Zdravotní tělesná výchova III, ČASPV

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Instruktor pro pohybový a sociální vývoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku

Učitel plavání

Plavčík/záchranář

Respektovat a být respektován, Respektovat a být respektován, z. s.

Jógové hry pro předškoláky, ČADJ

Asistent pedagoga a podpora dětí s poruchou autistického spektra v MŠ a na 1. st. ZŠ, VISK

 Vhodné a nevhodné pohybové aktivity pro děti zdravé a s handicapy, ČASPV

Inkluzivní škola a asistent pedagoga, Nová škola, o.p.s.

Skupinové nácviky sociálních dovedností, APLA

Logopedická prevence u dětí v MŠ, Portál, s.r.o.

Poruchy chování a koncentrace u dětí v MŠ, Portál, s.r.o.

Sportovní příprava dětí, FTVS UK

Aspergerův syndrom I, APLA