třída Motýlci

Gymnázium

jednoleté   pomaturitní studium anglického jazyka Akademie Jana Ámose Komenského

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – studium učitelství pro MŠ

+ navazující magisterské studium na PF UK , obor Pedagogika předškolního věku

 

Kurzy:

rekvalifikační kurz pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku

Informační seminář ke společnému vzdělávání - Společné vzdělávání v praxi MŠ 

GDPR

Hudební činnosti v prevenci specifických poruch učení

Základy osobnostně sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy