třída Opičky

Evropská obchodní akademie-sportovní marketing a management

Univerzita Jana Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta – obor Učitelství pro mateřské školy

Kurzy

Pomaturitní studium angličtiny

Projektové řízení

Mezioborová konference ADHD - věda o mozku a podpora školní úspěšnosti dětí s ADHD