Třída Opičky

SPgŠ Prachatice – předškolní pedagogika a vychovatelství

VOŠPg Svatý Jan pod Skalou – předškolní a mimoškolní pedagogika a církevní školství

TF JČU České Budějovice – pedagogika volného času

 Katholieke Univerziteit Leuven 

Kurzy:

Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí  dle jejich osobnosti, akreditace    

Chůva pro dětské koutky   

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky  

Školení pro cvičitele dětské jógy 

Dopravní výchova do praxe -Pohyb organizované skupiny dětí

Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Stručný vhled do jazykové podpory dětí s OMJ v MŠ

Komunikace, asertivita a konflikty

Asistent pedagoga - jak správně spolupracovat s pedagogem?

Jak řešit konfliktní situace s rodiči  a zefektivnění komunikace

Problematika mezigeneračního sdílení pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ

ADHD - práce s dítětem/žákem s poruchou chování

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání

Primární logopedická prevence

Zajišťuje v MŠ

Spolupráci se seniory