třída Kočičky

Střední zdravotní škola - obor dietní sestra

Střední pedagogická škola - studium absolventek středních škol - učitelství pro mateřské školy

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy - obor pedagogika - studuje

Koordinátor v programu Comenius 2010 -2012 

Kurzy:

Hrajte páni muzikanti

Hudební terapie - 1. ročník

Od první cesty do školy k masopustu - Jurkovič

Školení cvičitelek rytmické, pohybové a taneční výchovy mladšího žactva II. třídy

Hudební terapie - pokročilý

Psychomotorické hry v mateřské škole

Head and body, Soul and Song

Jak pracovat s oblastmi vzdělávání, podmínky a metody prožitkového učení

Rozvíjení emoční inteligence   dětí

Jak pracovat s oblastmi vzdělávání, podmínky a metody prožitkového učení II.

Prázdniny trochu jinak

Tance a hry v hudební výchově

Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku

Tvorba - tvořivost - hra - celostátní dílna 

Nové pedagogicko psychologické přístupy k výchově dítěte v mateřské škole

Respektovat a být respektován

Kruhové tance jako harmonizační prvek výuky VI.

Základní informace o používání interaktivní tabule SMART BOARD

Využití písniček a říkanek v hodinách angličtiny / Songs and rhymes (A0 – A1) 

Jóga s dětmi I - základní

Jóga s dětmi II 

Jóga s dětmi III 

Celodenní školení k interaktivní tabuli SMART Board

Setkání koordinátorů projektů Partnerství škol Comenius

Certificate of Studies - Brighton

Monitorovací seminář projektů Partnerství škol Comenius

Jóga pro děti 2013 

Konference O výchově a vzdělávání v MŠ

Digitální vzdělávací obsah na portálu na ekabinet.cz

Trénink jazykových schopností podle Elkonina I. 

Pedagog a paragrafy ve škole

Mezinárodní konference  ve Stockholmu - Early Childhood Education and Care - ECEC Thematic TCA Seminar

Komunikujeme o problémech předškolního a raně školního věku

Diagnostika dovedností předškoláků

Jóga pro děti II

Jak vést efektivní dialog s rodiči

Jóga jako nástroj  uzdravení I, II

Osobnostně sociální rozvoj pedgogů mateřských škol

Jóga v praxi ŠVP

GDPR

 

Výuka v MŠ

Angličtinka 

Jóga pro děti

Koordinace programu Comenius  - koordinátor, program Erasmus +

Příměstské tábory