Třída Kočičky

Gymnázium

Masarykova univerzita Bno - Sociální pedagogika a poradenství  ( bakalářské studium)

University college Lillebaelt, Odense, Dánsko - Inovace podnikání - studium v angličtině ( bakalářské studium)

Univerzita Palackého Olomouc - obor Učitelství pro mateřské školy  ( bakalářské studium)

Kurzy:

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ

Přípravný kurz pro předškolní děti - "S Rozárkou do školy"

Angličtina v pohybu

Anglická gramatika hrou

Angličtina od začátku

Asistent pedagoga v mateřské škole

Pohádka nás naučí

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol - víkendové setkání

Čteme s nečtenáři- rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Grafomotorika a vše co k ní patří

Zajišťuje :

předškoláci:  S Rozárkou do školy