třída Opičky

Střední průmyslová škola potravinářských technologií obor životní prostředí

kurz asistent volného času, asistent padagoga

v současné době studuje VOŠ JABOK- obor Speciální pedagogika

 

Kurzy:

Kurz hlavního vedoucího tábora

Zdravotník zotavovacích akcí

Den ve třídě začít spolu v MŠ

Odborná konference - Zamotaná hlava II  aneb další příspěvky a praktické příklady pro pomoc asistentů pedagoga v jejich práci - jak pracovat s dětmi "dys", šikana, integrace dětí, učební materiály pro děti a žáky, jak sestavit funkční IVP 

Úvod do zahradní terapie

GDPR

Konference Vzdělávání pro budoucnost

Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby

Specifické formy práce s nadanými dětmi

Základy čtenářské Pragramotnosti

 

Výuka v MŠ

příměstské tábory