Vážení rodiče,

pokud jste se nepřihlásili na prázdninový provoz, stopněte si prosím platbu za úplatu na letní prázdny.

Pro všechny přihlášené děti je platba povinná i kdyby termín nevyužili.

Platba za červenec - 70,- Kč

Platba za srpen 121,-Kč.

Děkuji H.P.

Prosím rodiče,

 kteří žádali o odklad, aby dodali kopii dokladu od OŠD. Ne každá škola také zasílá MŠ.

Ideálně do konce června.

Děkuji H.P.

Vážení a milý,

 pokud by měl možnost někdo věnovat školce papíry do kopírky, budeme rádi.

Došly nám cry

 

Děkujeme za pomoc. H.P.

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala v minulých měsících - z důvodu uzavření mateřské školy od 13.3.2020 do 22.5.2020, z nařízení orgánu na základě rozhodnutí ŘMŠ dle rozhodnutí RMČ Praha 6 č.1330/20 v souvislosti s opatřením MZDR ČR č.j.10676/2020-1, jsem rozhodnuta Vás osvobodit od platby školného v tomto období, zároveň osvobodit, mimořádně i v měsíci červnu 2020 a to ty rodiče dětí, které nebudou chodit v měsíci červnu 2020.

V měsíci červenci a srpnu 2020 jsme mimořádně s kolegyněmi nabídly běžný provoz a to v termínech 1- 3.7.2020, 10.8.-14.8.2020 , zde opět je potřeba vyplnit v žádosti, zda žádáte osvobození od platby.

 

Jen na základě Vaší žádosti je možné Vás od těchto plateb osvobodit, je potřeba, důležité vyplnit žádost o osvobození platby (viz. příloha) a odevzdat do mateřské školy do 15.6.2020 ( můžete naskenovat a poslat) .

Pokud rodiče nepožádají o mimořádné odpuštění platby  za školné, misí nadále v souladu s legislativou školné platit.

Žádost se týká jen rodičů dětí, kteří platí školné.

Pokud rodiče nechtějí školné zpět, zůstane na školním účtu pro potřeby školy. 

Pokud byste měli dotazy, obraťte se na mě.

Děkuji za pochopení a spolupráci,

Helena Petříčková

 

V Praze dne 29.5.2020

 

 

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Žádost o osvobození platby školného.doc 23 kB29.05.2020 08:03

Vážení rodiče, posíláme Vám na účet vratky za nerealizované kroužky.

angličtina - 960,-

keramika 880,-

jóga - 510,-

logo - 542,-

přípravka 510,-

 

H.petříčková

Vážení rodiče,

za neuskutečněné kroužky budeme vracet finanční částky zpět na účet koncem května.

Vyúčtování úplaty a stravného, provedeme v měsíci červenci a přeplatky pošleme na účty.

H.Petříčková.

Informace k nástupu 25.5.2020

Počítáme s dětmi, které jste  nám nahlásili v dotazníku.

Organizace dne:

Třídy začínají, jak jste byli zvyklí postupně7.00, 7,30, 8.00 hodin

Rodiče první den odevzdají na třídu potvrzení Čestné prohlášení – bez tohoto prohlášení děti do školky nevezmeme !!!!!! (zde)

Pokud budou stále povinné roušky na veřejnosti, děti je musí mít k dispozici na vycházku ( zajistí rodiče včetně sáčku kam dávat – zůstanou v šatně).

U vchodu bude k dispozici dezinfekce

  • Příchod do školky 7,00 – 8,30 – žádám o dodržení vyhrazeného času
  • Předání dětí probíhá klasicky na třídě, kdy před ním předchází:
  • pečlivé umytí rukou dětí, počkat na kontrolu zdraví
  • paní učitelky udělají dětem ranní filtr – změří teplotu, prohlédnou ruce, bříško, zeptají se na stav dítěte – a pustí do třídy wink
  • pokud se u některého dítěte vyskytuje alergická rýma, kašel, je nutné mít potvrzení od lékaře
  • s rýmou, kašlem dítě nepřijmeme
  • rodiče prosíme o roušku uvnitř budovy – možná do 25.5. bude vše jinak …..

 

Pokud paní učitelky zjistí během dne u dětí respirační projevy – kašel, rýma, okamžitě kontaktují rodiče pro vyzvednutí dítěte ze školy.

Vyzvedávání po obědě - dodržet čas 12,30 – 12,45 hodin

Odpolední vyzvedávání- zahrada

  • rodiče zůstanou za brankou zahrady, paní učitelka předá dítě bezkontaktně ze zahrady
  • vyzvednutí v budově - rodiče rouška Prosíme doprovod dětí, aby se zdržoval v budově školky po co možná nejkratší, nezbytnou dobu a stejně tak i společný pobyt s dětmi v šatně (v šatně prosím dodržujte vzdálenosti, třeba chvilku počkejte) .

Platba školného :

Květen poměrná část 134,- Kč.

Červen celá částka 510,- Kč

Děti, které ani jeden den nepřijdou do školky, školné neplatí

Stravné dle docházky

 

Žádné kroužky se konat nebudou, ani společné akce v měsíci.

Děkuji za dodržování pravidel.

Bc. Helena Petříčková

Vážení rodiče, v příloze najdete výsledky přijímacího řízeníwink.

Pokud někdo z Vás nedodal originál lékařské zprávy, budeme jej vyžadovat před nástupem do MŠ.

Děkuji H. Petříčková

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte 2020-2021- podepsané.pdf 360 kB14.05.2020 10:01

Vážení rodiče, více informací v příloze. Na Vaše odpovědi budeme čekat do neděle 10.5.2020 - děkujeme za vyplnění. Dotazník byl uzavřen.

Strava bude zajištěna - to jsem nenapsala, ale předpokládám, že to vítesurprised

Hezké dny.

H.Petříčková

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout ochrana_zdravi_ms.pdf 1097 kB05.05.2020 12:54
Stáhnout příloha_čestné_prohlášení.pdf 248 kB05.05.2020 12:56

Více v příloze wink

Podkategorie