Vážení rodiče,

v současné době je na škole v karanténě jedna paní učitelka ( čeká se na test), jedna asistentka - první výtěr negativní.

Při změnách Vás budu informovat.

H.P.

 

Vyúčtování najdete na nástěnce  třídy medvídků. K nahlédnutí do  25.9.2020.

Vyúčtování zpracovala pokladní spolku a zkontrolovala revizní.

Seznam dětí přijatých na keramiku najdete ve vestibulu za druhými dveřmi.

Cena kroužku za pololetí je 1 200,- Kč.

Prosíme o úhradu do začátku kroužku na účet školy. 

Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB

První hodina začíná v úterý  dne 6.10.2020

Děkuji H.P.

Vážená paní ředitelko,

 

omlouvám se za nevyžádanou poštu. Ráda bych dětem a jejich rodičům nabídla volnočasovou aktivitu, která by mohla být nápomocná předškolním chlapcům i děvčatům při přípravě na čtení.

 

Realizujeme tréninky (kurzy pro předškoláky), kde trénujeme takové dovednosti, které dětem po vstupu do ZŠ významně pomáhají při nácviku čtení, zejména čtení s porozuměním. Má-li dítě v předškolním věku deficity ve fonematickém uvědomování (složka sluchového vnímání), existuje vysoká pravděpodobnost, že se tato skutečnost negativně projeví právě ve čtení. Řada školáčků pak čtení ovládá jen mechanicky, bez porozumění. U některých se také rozvinou specifické poruchy učení (SPU - dyslexie, dysortografie, atd). Elkoninova metoda funguje jako prevence budoucích obtíží ve čtení i psaní (prevence SPU). Trénink letos opět otevíráme v Dejvicích. (V případě zavření škol počítáme s přepnutím do on-line režimu). Více informací v letáčku. Případně Vaše dotazy ráda zodpovím telefonicky.

 

Jak bude vypadat? Celkem se jedná o 33 lekcí a probíhá obvykle jednou týdně (říjen – květen), po dobu 45min. Se skupinkou 4-6 dětí pracuje vyškolený odborník, logoped, speciální pedagog. Neučíme děti číst, s písmeny se vůbec nepracuje. Každou lekci se děti “přenesou” do kouzelné krajiny slov a hlásek. Tato hravá forma práce otevírá velké možnosti.  Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, napínají pozornost a “hltají” nové poznatky také díky tomu, že je s novými informacemi seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provází celým tréninkem. Loutky neslouží jen jako motivace, ale každá z nich má nějaké specifikum, díky kterému děti mohou natrénovat danou dovednost. Například pan Délka se umí natahovat a umí natahovat i slabiky – děti se zde učí rozlišovat krátkou a dlouhou slabiku. Každé z dětí pracuje se svým Hláskářem - pracovním sešitem. Obvykle však nedostávají úkoly domů. Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny a snáze se tak naučí číst. A čtení s porozuměním je cílem naší cesty. Bez funkčního čtení budou mít totiž děti obtíže nejen v českém jazyce, ale i v dalších předmětech.   

 

Proto bych Vás ráda poprosila o vyvěšení letáčku, na kterém se rodiče dozví o možnosti přihlásit své dítě na zmíněný trénink. 

 

Děkuji za Vaši trpělivost se čtením vyčerpávajícího emailu a budu se těšit na Vaši odpověď. 

S pozdravem a díky,

Mgr. Karolína Jarešová

732 840 323

www.elkonin.cz

www.facebook.com/Elkonin.czRozvojJazykovychSchopnosti/

Vážení rodiče,

máme trošku zmatky v bance při identifikaci plateb.

Prosíme stravné a školné ( 750,- Kč +750,-Kč) posílejte na účet školy 5837061/0100 KB – můžete obě platby spojit – 1500,- Kč, ale napište stravné a školné a variabilní symbol- správný, nebo jméno dítě.

Předškoláci a děti s OŠD školné 750,- Kč neplatí !!!!!!!

Platby do 10 v měsíci na účet školy.

 

 

Příspěvek na konto rodičů Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Platí každé dítě – letos vzhledem k COVID pouze 1000,- Kč, při platbě uveďte jméno dítěte

Platba do 15.10. můžete i na pololetí 500,-Kč a v únoru druhou část 500,- Kč

 

Děkujeme, snad se nám to srovnáwink

Prosíme rodiče, kteří by mohli nakopírovat pracovní listy pro děti na přípravku, aby kontaktovali své paní učitelky.

Přípravka bude každý týden od října  na třídě. Podrobné informace co děti potřebují, paní učitelky sdělí.

Děkujeme.

 

Vážení a milí rodiče,

prosím o dodržování pravidla při  vyzvedávání dětí odpoledne ze zahrady.

V prostorách zahrady se zbytečně nezdržovat a dodržet 2 metrový odstup mezi dospělými.

Můžete také počkat u branky a dítě pošleme.

Snažíme se o maximální ochranu zaměstnanců, dětí i rodičů.

Děkujeme, že nachlazené děti zůstávají doma.

Děkujeme H.Petříčková

Desatero chyb, které dělají rodiče dětí ve školce

 Vstup do školky je pro děti opravdu ohromný a také důležitý životní mezník, který v nich do velké míry formuje vztah ke vzdělávacím institucím vůbec. Jak tento velký životní krok dítě zvládne, samozřejmě hodně záleží na povaze konkrétního jedince, ale také na rodičích.

"Mám za sebou pár let praxe jako učitelka v mateřské školce, a proto bych se vám ráda pokusila poradit, co rozhodně nedělat. Všechny body vychází z mých zkušeností a rozhodně je nechci prohlašovat za nějaké dogma, pod které by se podepsala každá paní učitelka. Jedná se však o zkušenosti, které jsem vypozorovala právě při praxi s dětmi a doufám, že pro vás budou přínosné a pomohou vám v klidu prožít první týdny docházky do MŠ," říká jedna z koníkovek - enapay.

My rodiče občas - samozřejmě nevědomky - děláme chyby. To je naprosto normální a určitě na našich dětech nenapáchají nezvratitelné škody, nicméně pojďte se společně se mnou podívat na školkovské desatero chyb, které občas dělá spousta rodičů. 

Desatero hříchů 

1. Vyhrožují svým dětem školkou

Určitě to znáte - dítě vás doma neposlouchá, dělá si z vás legrácky a v nestřežené chvíli pronesete některou z těchto vět (samozřejmě v nesčetném množství variací, kombinací a s hrozivou intonací):

"Počkej ve školce, tam tě paní učitelky srovnají."

"Tohle ti ve školce nikdo trpět nebude."

"Půjdeš do školky a já budu mít klid."

Dítě pak získá pocit, že školka je místo, kam je odkládáte, abyste měli klid, aby se zlepšilo jejich chování atd. Ne, takhle to opravdu není. Paní učitelky ve školkách jsou většinou velice milé osoby, které to s dětmi umí a také jim umí připravit vhodný program s ohledem na jejich věk a potřeby. V žádném případě to nejsou osoby, které si neposlušné dítko podají a ukážou mu co proto. Před dětmi mluvte o školce vždy jen v dobrém, je i ve vašem zájmu, aby se tam děti těšily a ve školce se jim líbilo.

2. Lžou a dávají sliby, které nemohou splnit

Ráno vedete dítě do školky a to začne před třídou brečet, že chce jít domů alespoň po obědě. Nechcete, aby brečelo, a tak slíbíte, že si ho vyzvednete po obědě, i když víte, že to nemůžete splnit. Dítě sice v tu chvíli brečet přestane, ale opravdu bych vám nepřála vidět dítě, které čeká, až si ho vyzvednete. Věří, že splníte, co jste mu slíbili a když pochopí, že nepřijdete, je to mnohem horší. 

3. Nedodržují své sliby

Občas se samozřejmě stane, že svému dítku něco slíbíte a okolnosti vám bohužel znemožní to splnit. Pokud dítěti slíbíte, že ho vyzvednete po obědě a z jakýchkoliv důvodů to nemůžete dodržet, zavolejte do školky paní učitelce a poproste jí, aby vašemu potomkovi pověděla, že dorazíte později. I když jsou děti malé, chápou velmi dobře a je pro ně mnohem lepší dozvědět se věci na rovinu, než pořád čekat, kdy přijdete a pak být zklamané. Samozřejmě se to týká i všech jiných situací. 

4. Protahují loučení a dělají z něho "doják"

Pro loučení před odchodem do třídy se nejvíce osvědčilo tuto chvíli co nejvíce urychlit. Dejte prckovi pusu, popřejte mu hezký den, zamávejte a jděte pryč. Čas strávený ve školce uteče velmi rychle a za chvíli už zase budete spolu. Je tedy zbytečné tuto chvíli nějak dramatizovat, i když víte, že se vám i synovi/dcerce bude stýskat.

Možná se budete divit, ale zažila jsem maminku, která každý den ve dveřích brečela a neustále opakovala holčičce, jak moc ji miluje a bude se jí po ní strašně stýskat. I když je to určitě pravda, tak přesně tyhle chvíle vašemu dítěti mohou spíše ublížit. Holčičku, která jinak školku milovala, samozřejmě maminka rozbrečela také a rozhodila ji na hodně dlouhou dobu. Pokud vaše dítě už tak odchází do školky s pláčem, tak mu dlouhé loučení stejně nepomůže a rozhodí vás a dítko ještě více.

5. Komentují jídelníček

Většina rodičů v šatně dětem předčítá, co budou mít ten den k jídlu. Na tom samozřejmě není nic špatného. Pokud je něco, co vaše dítě miluje, klidně mu to řekněte, aby se mohlo těšit.

Pokud však víte, že bude něco, co vaše dítě rádo nemá, odpusťe si komentáře typu:

"Jiříčku, fuj, dneska máte rybičkovou pomazánku, to zase nebudeš nic jíst a budeš mít hlad." Ano, je klidně možné, že Jiříček nebude svačinu chtít, ale ve školce funguje jedno velké kouzlo - "skupinové, davové vnímání" a je tedy možné, že když Jiříček uvidí, jak si děti okolo něj pochutnávají na svačince, zkusí ochutnat také a nakonec třeba i zjistí, že je to vlastně dobré.

6. Zapomínají na náhradní oblečení

Přestože jste velmi pyšné na to, že vaše dítě je už x měsíců bez plenek a čurací nehoda se mu nestala opravdu dlouho, nezapomeňte dětem vždy nachystat kompletní náhradní oblečení, raději třeba i ve dvou variantách. Školka je pro děti přece jen poměrně stresující záležitost (především v počátcích docházky), a tak se malá nehoda stát může. Mimoto se také dítě může polít, umazat a velká většina dětí vyžaduje převléknutí. Ve školce sice bývá i nějaké erární oblečení pro všechny případy, nicméně každé dítě má raději své vlastní oblečení. 

7. Dávají dětem do školky nevhodné oblečení

Ve školce se dělá spousta činností, při kterých se vaše dítě může umazat, volte proto oblečení, u kterého vám nebude vadit, když se třeba i poničí. Každý rodič samozřejmě chce, aby to jeho potomkovi slušelo, ale lepší oblečení je opravdu zbytečné prckům do školky dávat.

Mimoto se také snažte dítěti dávat oblečení, které mu jde dobře oblékat a nepotřebuje přitom pomoct od paní učitelek. Ne, opravdu to není kvůli paní učitelkám, ty zajisté každému dítěti rády s oblékáním pomohou, ale mějte na paměti, že těch dětí mají na starost 26 a není tedy možné pomoci všem najednou. Dítě pak musí čekat, což některé vystresuje až k slzám. A to určitě nechcete.

8. Dovolují dětem nosit si do školky drahé hračky z domu

Zde platí opět to, co je uvedeno výše - nedávejte dětem do školky nic, co nechcete, aby se zničilo. V některých školkách si děti mohou vzít do třídy v podstatě jakoukoliv hračku (s ohledem na bezpečnost), ale pamatujte, že paní učitelky mají zodpovědnost za velké množství dětí, nemohou proto ještě hlídat hračky před poničením či jejich ztrátou.

9. Dávají do školky nemocné děti

Vím, že tenhle bod je někdy opravdu velmi složitý, vy musíte do práce, hlídání žádné nemáte a nebudete přeci nechávat dítě doma jen proto, že má rýmu. Jenže podobou situaci musí řešit i ostatní rodiče. Pokud tedy vaše dítě nakazí půl třídy, nikdo vám asi nepoděkuje.

Zkuste se na to podívat i z pohledu vašeho potomka. Má rýmu, bolí ho hlava, potřebuje odpočívat a přitom musí být ve školce s dalšími dětmi, přičemž opravdu není čas a prostor se mu zásadně přizpůsobit. Vzpomeňte si na chvíli , kdy není dobře vám. Kde jste nejraději? Doma, v klidu. Snažte se proto podobný komfort dopřát i svým dětem.

10.  Nečtou nástěnku

Poslední bod vám možná bude připadat trochu úsměvný, ale číst nástěnku je velmi důležité. Paní učitelky nemají tolik času, aby mohly každému rodiči sdělovat informace o provozu školky, výletech atd.

Několikrát jsem zažila situaci, kdy jsme měli odjíždět na výlet a rodiče přivedli dítě do školky později - třeba až poté, co jsme odjeli.  Nebo bez vhodného vybavení. Bohužel tím pak nejvíce trpí právě dítě, které je smutné a trápí ho, že o výlet přišlo. Paní učitelky se to nejdůležitější snaží sice připomínat, ale ne vždy to vyjde. Nebo to řeknou tatínkovi, který na to hned zapomene a "problém" je na světě.

Nástup do MŠ je kolikrát náročnější pro rodiče než pro samotné děti - nahlédněte proto do rozsáhlé diskuse Jak maminky zvládají nástup dětí do školky. O tom, jak nástup do školy zvládají děti, si můžete přečíst také na fóru

 
 
luj89

Přestavení jednotlivých učitelů – najdete na webu, nástěnce a po aktualizaci v ŠVP, který bude k dispozici ve vestibulu.

Spolek rodičů – zastoupení rodičů v letošním roce stejné – kontakty na webu

Důležitý dokument školy Školní řád – je k nahlédnutí ve vestibulu školy, bude na webu školky.

Prosím rodiče o seznámení – jsou zde základní pravidla – povinné předškolní vzdělávání, práva a povinnosti, omluvy apod. V nejbližší době po dokončení bude k dispozici také Výroční zpráva za školní rok 2019 – 2020 – umístění web – dokumenty a vestibul.

Podrobné informace o školce jsou na webu školy www.sbihava.cz, průběžně jsou zde zveřejňovány aktuální zprávy pro rodiče v sekci Novinky.

K organizaci tříd:

Malé třídy mají provoz do 15,30 hodin se svými kmenovými učitelkami, potom děti přecházejí do velkých tříd – třída Motýlci do 1.patra ( stabilní rozdělení do Opiček a Kočiček paní učitelky napíší) , třída Berušky do třídy Medvídků. Předškoláci jsou místo odpočinku v herně, nebo na třídě – kam půjdou, stanoví paní učitelky na třídě – děti střídáme ( dohromady máme letos 43 předškoláků a ty se nám do herny opravdu nevejdou wink)

Z důvodu COVID prosíme dodržovat příchod na třídu do 8,30 (měření dětí), použijte vždy prosím dezinfekci u vchodu a pečlivě si umyjte s dětmi ruce před příchodem do třídy. Děkujeme, že respektujete naše pravidla pro ochranu nás všech.

Omlouvání dětí do 8:30 formou sms na třídy nebo přímo do kuchyně (sms, email – viz přihláška) najdete zde - http://www.sbihava.cz/kontakt. Omlouvání dětí předškolního věku: do 5 dnů nepřítomnosti dítěte stačí ve třídách, nad 5 dní emailem paní ředitelce. Omluvy se zapisují do omluvného listu, který rodiče poté podepisují. Omluvné listy jsou na třídách.

 

Kroužky na škole ve školním roce 2020-2021.

TJ Pupásek – pohybové aktivity, rozdělení dětí do dvou skupin, 15:30-16:15, 16:15-17:00, začátek 5. 10. 2020, Podrobnější informace na letáčku v šatně, nástěnce. https://www.tjpupasek.cz/ . Rodiče se přihlašují přímo organizaci.

Keramika – kontaktní osoba – Helena Bělinová pro děti od 5 let, info na webu, začátek říjen, platba za pololetí 1 200,- Kč 

úterý - 15,30 - 16,30 

středa - 15,30 -16,30

Na přihlášené děti je možnost využít Aktivního města – lze zažádat po potvrzení docházky do kroužku.

Přípravka pro školáky bude letos realizovaná každý týden na třídě, rodiče budou mít zdarma, začátek říjen, sledujte k této aktivitě pokyny na své třídě.

Platby:

Stravné - rodiče si vytisknou a vyplní žádost http://www.sbihava.cz/novinky/968-prihlaska-ke-stravovani-2020-2021 , platby k 10. dni v měsíci. Ukončit platby k 6/2021. Přihlášku odevzdat na své třídě.

Platby za školné (750,- Kč) – variabilní symboly jednotlivých děti visí u botníku medvědů. Platba za školné i stravné, lze sjednotit pod jeden VS. Předškoláci a děti s OŠD platí pouze stravné.

Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB

Spolek rodičů kontakty a náplň na webu. Lze se také obrátit s případnými dotazy přímo na předsedkyni paní Vlčkovou nebo pokladní paní Dufkovou. Ta v těchto dnes připravuje vyúčtování za loňský rok. Ten bude zveřejněn na nástěnce u vchodu. Z důvodu COVID navrhujeme v letošním roce roční příspěvek snížený na 1000,- Kč místo 1500,-Kč na dítě. Důvodem je menší čerpání způsobené COVID ( méně divadel, výstav, aktivit s dětmi..).

Na schůzce byla vždy odsouhlasena výše příspěvku. V letošním roce z důvodu pouze virtuálního obsahu setkání předpokládáme takto virtuální souhlas.

Z těchto financí jsou placeny aktivity pro děti – skákací hrad, vánoční dárky na třídy, nadstandartní VV, divadla, výstavy…..) V případě nesouhlasu napište zprávu paní pokladní Dufkové do 9.9.2020 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platby zaslat do 15. 10. 2020, lze zaslat i ve dvou platbách (říjen/březen). Vždy při platbě uvádět jméno dítěte. Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Na Spolek rodičů lze také posílat v případě zájmu sponzorský finanční dar, smlouvu mohou přinést rodiče na podepsání, nebo vyhotoví paní ředitelka pro Spolek. Finanční příspěvky budou vždy využity pro děti ve školce.

Vyúčtování loňského roku bude umístěno na nástěnce, kde se mohou rodiče podívat na jednotlivé výdaje.

 

Pokud byl školní rok „normální“ bez COVIDU, probíhaly standardně tyto akce s rodiči na škole:

  • Bramborový den – zahradní párty spojená se soutěží o nejhezčí dýni, zakončeno lampionovým průvodem.
  • Mikuláš – pouze děti
  • Vánoce – vánoční setkání.
  • Masopust – v měsíci únoru.
  • Velikonoce – dětem bude objednán skákací hrad.
  • Závěrečná zahradní párty – 3. týden v červnu.
  • Letos budeme reagovat na aktuální situaci COVID a dle situace budeme vážit jednotlivé kroky k akcím.

Různé:

Na třídě vybíráme na 1. pololetí 100,- Kč na výtvarné potřeby, vyúčtování na konci pololetí dáváme pokladní Spolku. Pokud vyčerpáme  zásobu kapesníků z minulého pololetí, dáme vědět a budeme vybírat. Rádi přijmeme kuchyňské papírové utěrky na stoly - používáme při vylití a čištění stolů, zatím máme na hlavní budově i vlhčené ubrousky. Třída žabiček se domluví s rodiči podle svých zásob.

Ve třídách máme sušičky ovoce – kdo by měl možnost přinést jablka, hrušky, nebo cokoli co lze sušit, rádi pro děti nasušíme.

Přivítáme i možnost množení – např. omalovánky, výukové listy – domluva na třídách.

Máte-li jakékoliv doplňující dotazy k fungování či činnostem školky, obraťte se na Vaše třídní paní učitelky, vedení školky, nebo paní hospodářku

Vítáme jakoukoli pomoc rodičů.

 

Držme si navzájem palce, ať jsme všichni zdraví, přeji všem klidný školní rok a spokojené děti.

Helena Petříčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramika pro školkové děti bude otevřena od října.

úterý - 15,30 - 16,30 

středa - 15,30 -16,30

Při větším zájmu  budou mít přednost předškoláci podle věku.

Domluvit se můžete ve třídě Motýlků do 18.9. s paní učitelkou Helenkou - pouze osobní domluva.

Pro děti ZŠ- minimálně 8 dětí nabízí paní učitelka keramický víkend ( od října), v případě zájmu dejte vědět Helence.

 

Na cviičení Pupásek -  pondělí jste dostali informační letáček do šaten. nebo je umístěn na skle za druhými dveřmi.

Podkategorie