Vážení rodiče, v nejbližším čase budou paní učitelky z medvědů, žabiček a kočiček, Vás informovat o nezaplacení příspěvku na Spolek rodičů.

Zbývá nám už jen 7 rodičů.

Prosím o úhradu na konto Spolku:  Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Částka na rok 1000,- Kč za dítě, platbu můžete rozdělit do dvou splátek na pololetí.

Kontrolu provedla pokladní paní Dufková.

Děkuji za dorovnání, H.Petříčková, ředitelka