Děkujeme rodině z Opiček za finanční dar na účet Spolku, moc si toho vážíme.

Petříčková