Informace k provozu škol v souvislosti s Covidovou platnou situací.

 

Provoz školy v souvislosti s Covidem

  • nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti
  • děti se netestují
  • děti umytí rukou před vstupem do třídy
  • prosím o aktualizaci kontaktů, pokud k nim došlo - zejména telefonní číslo a e-mail.
  • při onemocnění Covid – informujte ředitelku školy – telefon, mail, aplikace Naše MŠ

 

Povinnosti rodičů při vstupu:

  • dezinfekce rukou před vstupem
  • při vstupu do budovy školy  mít zakryté dýchací cesty  - dle aktuálního nařízení
  • při vyzvedávání na zahradě nemusíte mít respirátor, ale prosím zbytečně se nezdržovat.

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Jsme rádi, že do školky budou chodit děti zdravé. Při nachlazení prosíme nechat děti v domácím léčení.

Děkuji za respektování pravidel.

H.Petříčková, ředitelka MŠ

Praha 18.8.2021