Praha 6 vyhlásí dotační program na podporu účastníků letního provozu mateřských škol

 

Rada městské části dnes na svém jednání jednomyslně schválila vyhlášení dotačního programu na podporu účastníků letního provozu mateřských škol formou individuální dotace. Přihlásit se do programu bude možné od 15. dubna.

Všechny mateřské školy zřizované městskou částí Praha 6 v období červenec – srpen přerušují běžný provoz. Důvodem je čerpání dovolené pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, rekonstrukce, opravy a údržba školních budov a pozemků i komplikace při běžném způsobu provozu plynoucí z krátkodobého přijímání dětí z jiných mateřských škol a časté nevyužití rezervovaných míst. Zájemcům je nabízena možnost účasti v městských táborech, letních školičkách a letních táborech, které jsou organizovány mateřskými školami jako doplňková činnost a jsou v plné výši skutečných nákladů hrazeny rodiči dětí.  

Provoz MŠ formou školiček a táborů je zaveden od roku 2012 a účastní se ho cca 500 – 600 dětí ve zpravidla jednotýdenních cyklech s cenou pohybující se v rozmezí 1200 – 2600 Kč. O příspěvek na tyto akce mohou rodiče požádat svého zaměstnavatele, případě zdravotní pojišťovnu. Vyhlášením dotačního programu vychází vstříc rodičům i městská část individuální finanční podporou rodičů s nižšími příjmy.

 

Formulář naleznete v příloze na webu Prahy 6 :

 

https://www.praha6.cz/aktuality/praha-6-vyhlasi-dotacni-program-na-podporu-ucastniku-letniho-provozu-materskych-skol-2017-04-05