Vážení rodiče,

 

pokud patříte mezi rodiče, kde Vaše dítě bude v příštím roce plnit povinnou školní docházku v naší mateřské škole a dítě má trvalý pobyt mimo MČ Praha 6, je nutné nahlásit tuto skutečnost spolu se pádovou MŠ.

 

Mojí povinností je ohlásit takové děti příslušné MŠ nebo úřadu.

 

Děkuji za pochopení.

 

Petříčková Helena