Přehled plateb na školní rok 2017-2018

 

Úplata – 490,- Kč  

-platí se do 10 v měsíci na účet školy Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB pod variabilním symbolem dítěte

-platí všechny děti mimo předškolních a dětí OSK

 

Stravné – informace jsou na přihlášce ke stravování, kterou rodiče vyplní ( na webu k dispozici) a vyplněnou přinesou do školky

  • Děti do 6 let 34,- Kč

  • Starší 39,- Kč

 

Pedagog třída Žabičky – vždy do 10 v měsíci Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Platí všechny děti po dobu 10 měsíců 2 800,- Kč

    

 

 

Spolek rodičů příspěvek na dítě na rok 1 500,- Kč – bude odsouhlaseno na schůzce s rodiči.

 

Platby za kroužky budou zveřejněny zvlášť.