Platba stravného březen

 

- složenky již nedostanete wink

- platbu za stravné zašlete na účet školy -- 5837061/0100 KB, buď společně s úplatou ( variabilní symbol), nebo jménem dítěte , nebo variabilním symbolem, který jste měli na složence 

 

Platba za měsíc na dítě 680,- Kč

Děti s odkladem školní docházky – 780,- Kč

 

Stravné se platí dopředu - prosíme tedy o platbu do 1. března

Děkujeme