Ve třídě Motýlků máme jeden případ výskytu této nemoci.