Vyúčtování ŠVP ( Červená Karkulka)

Po vyúčtování školky v přírodě zbyla na každé dítě částka 193 Kč. Kdo by měl zájem si tuto částku vyzvednout, můžete tak učinit v úterý 26. 6. 2017 od 16 – 16.30 hodin u Hanky.

V opačném případě peníze přepošleme na spolek rodičů a nakoupí se za to pastelky dětem do tříd.

Potom také připomínám možnost čerpání slevy od VZP – informace jsou na internetu.

                                                           Šárka