Začíná ve středu 3.10. od 17 hodin.

Cena za pololetí -  7 lekcí za dvouhodinovku 1 400,- na účet školy se jménem

Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB