Dne 17.10. od 17.00 se bude ve školce konat

1. tematické setkání s renomovaným odborníkem na logopedii, kterým tentokrát bude PaedDr. Dana Kutálková.

Paní Kutálková byla členkou Logopedické společnosti Miloše Sováka a členkou Asociace klinických logopedů, je to odborník na celostátní úrovni. Vydala také několik odborných publikací.

 

Tématem prvního setkání bude:

Vysoký výskyt řečových vad, problematika dětské řeči v celé její šíři, příčiny opožděného vývoje řeči a jejích poruch, metody prevence.

Můžete si na p Dr. Připravit dotazy, případně zaslat na mail školky.

Pojďte strávit s námi do školky příjemné odpoledne s kávou a s odborníkem.

 

Setkání je pro vás zdarma!!!!

Zájemci se mohou přihlásit ve vchodu na nástěnce.