Odsouhlasená platba na Spolek rodičů měla být uhrazena do 15.10  na Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010, ve výši 1500,- Kč na rok

Dle kontroly paní pokladní, stále některé platby od rodičů chybí.

Žádáme o urychlené dorovnání.

Děkujeme Dufková, Petříčková