Společná dílna se koná v pátek 16.11.od 17 hodin. Přihlásit se můžete na nástěnce u vchodu. Těší se Helenka.