PROSBA

PROSÍM O TISK MATERIÁLU NA PŘÍPRAVKU.

KDO BY MĚL MOŽNOST, DOMLUVTE SE U P. UČITELKY HŮLKOVÉ V MEDVĚDECH.

 

DĚKUJEME