Velikonoční dílna je vypsaná na nástěnce, kde se můžete přihlásit.

Dne 16.4. Těší se Helenka