V době letních prázdnin pořádáme pro děti 8 táborů - http://www.sbihava.cz/nase-skolka/primestske-tabory