Připomínáme všem rodičům, že odsouhlasený příspěvek za dítě ve výši 1 500,- Kč na rok, má být vložen na účet Spolku do 15.10.

Prosíme nezapomeňte uvést jméno dítěte ( pro identifikaci platby)

Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

 

Děkujeme laughing