V době podzimních prázdnin budou děti dle Organizačního řádu spojeny na třídách. Budou v provozu dvě třídy.

Kroužky v této době nejsou.

 

Podzimní prázdniny připadnou úterý 29. října a středu 30. října 2019 – provoz na škole omezen – třídy spojeny.