Pro rodiče dětí přijatých na kroužky:

Stejně jako v předchozích ročnících také letos bude postup při uplatnění příspěvku totožný.

Příjemce příspěvku předloží ředitelce školy  aktivity pro své dítě voucher v listinné (vytištěný) podobě - musíme dát do účetnictví.

Na základě předloženého voucheru potvrdíme aktivitu, aby vznikl nárok na příspěvek.

Vouchery prosím předejte ředitelce školy. Bez těchto dokumentů nemůžeme nárok na příspěvek potvrdit.

Děkuji H.P.