Děkujeme rodině F. za finanční dar na konto rodičů, moc si toho vážímesmile.