Přeplatek za výtvarný kroužek ( nemoc paní učitelky), bude uhrazen na účty rodičů, z kterých přišla platba.

Zpět budeme posílat 600,- Kč do 7.2.2020