Z důvodu malého počtu dětí a pololetních prázdnin v ZŠ se angličtina nekoná.