Informace k nástupu 25.5.2020

Počítáme s dětmi, které jste  nám nahlásili v dotazníku.

Organizace dne:

Třídy začínají, jak jste byli zvyklí postupně7.00, 7,30, 8.00 hodin

Rodiče první den odevzdají na třídu potvrzení Čestné prohlášení – bez tohoto prohlášení děti do školky nevezmeme !!!!!! (zde)

Pokud budou stále povinné roušky na veřejnosti, děti je musí mít k dispozici na vycházku ( zajistí rodiče včetně sáčku kam dávat – zůstanou v šatně).

U vchodu bude k dispozici dezinfekce

  • Příchod do školky 7,00 – 8,30 – žádám o dodržení vyhrazeného času
  • Předání dětí probíhá klasicky na třídě, kdy před ním předchází:
  • pečlivé umytí rukou dětí, počkat na kontrolu zdraví
  • paní učitelky udělají dětem ranní filtr – změří teplotu, prohlédnou ruce, bříško, zeptají se na stav dítěte – a pustí do třídy wink
  • pokud se u některého dítěte vyskytuje alergická rýma, kašel, je nutné mít potvrzení od lékaře
  • s rýmou, kašlem dítě nepřijmeme
  • rodiče prosíme o roušku uvnitř budovy – možná do 25.5. bude vše jinak …..

 

Pokud paní učitelky zjistí během dne u dětí respirační projevy – kašel, rýma, okamžitě kontaktují rodiče pro vyzvednutí dítěte ze školy.

Vyzvedávání po obědě - dodržet čas 12,30 – 12,45 hodin

Odpolední vyzvedávání- zahrada

  • rodiče zůstanou za brankou zahrady, paní učitelka předá dítě bezkontaktně ze zahrady
  • vyzvednutí v budově - rodiče rouška Prosíme doprovod dětí, aby se zdržoval v budově školky po co možná nejkratší, nezbytnou dobu a stejně tak i společný pobyt s dětmi v šatně (v šatně prosím dodržujte vzdálenosti, třeba chvilku počkejte) .

Platba školného :

Květen poměrná část 134,- Kč.

Červen celá částka 510,- Kč

Děti, které ani jeden den nepřijdou do školky, školné neplatí

Stravné dle docházky

 

Žádné kroužky se konat nebudou, ani společné akce v měsíci.

Děkuji za dodržování pravidel.

Bc. Helena Petříčková