Vážení rodiče,

přeplatky za stravné a školné budeme vracet ke konci srpna.

Je to dáno tím, že jednak nechceme platit větší poplatky bance - někteří rodiče si platby na prázdniny neukončili, pak dovolenou paní učitelky, která má na starost školné.

V případě přeplatku, Vám budou vráceny platby v jedné částce jak stravné, tak školné, zpět na účet.

Vzhledem k situaci na konci školního roku a provozu o letních prázdninách, musíme zvlášť pečlivě spočítat školné.

Děkuji, že ještě vydržíte laughing. H.P.

Totéž platí i na příměstské tábory.