Keramika pro školkové děti bude otevřena od října.

úterý - 15,30 - 16,30 

středa - 15,30 -16,30

Při větším zájmu  budou mít přednost předškoláci podle věku.

Domluvit se můžete ve třídě Motýlků do 18.9. s paní učitelkou Helenkou - pouze osobní domluva.

Pro děti ZŠ- minimálně 8 dětí nabízí paní učitelka keramický víkend ( od října), v případě zájmu dejte vědět Helence.

 

Na cviičení Pupásek -  pondělí jste dostali informační letáček do šaten. nebo je umístěn na skle za druhými dveřmi.