Přestavení jednotlivých učitelů – najdete na webu, nástěnce a po aktualizaci v ŠVP, který bude k dispozici ve vestibulu.

Spolek rodičů – zastoupení rodičů v letošním roce stejné – kontakty na webu

Důležitý dokument školy Školní řád – je k nahlédnutí ve vestibulu školy, bude na webu školky.

Prosím rodiče o seznámení – jsou zde základní pravidla – povinné předškolní vzdělávání, práva a povinnosti, omluvy apod. V nejbližší době po dokončení bude k dispozici také Výroční zpráva za školní rok 2019 – 2020 – umístění web – dokumenty a vestibul.

Podrobné informace o školce jsou na webu školy www.sbihava.cz, průběžně jsou zde zveřejňovány aktuální zprávy pro rodiče v sekci Novinky.

K organizaci tříd:

Malé třídy mají provoz do 15,30 hodin se svými kmenovými učitelkami, potom děti přecházejí do velkých tříd – třída Motýlci do 1.patra ( stabilní rozdělení do Opiček a Kočiček paní učitelky napíší) , třída Berušky do třídy Medvídků. Předškoláci jsou místo odpočinku v herně, nebo na třídě – kam půjdou, stanoví paní učitelky na třídě – děti střídáme ( dohromady máme letos 43 předškoláků a ty se nám do herny opravdu nevejdou wink)

Z důvodu COVID prosíme dodržovat příchod na třídu do 8,30 (měření dětí), použijte vždy prosím dezinfekci u vchodu a pečlivě si umyjte s dětmi ruce před příchodem do třídy. Děkujeme, že respektujete naše pravidla pro ochranu nás všech.

Omlouvání dětí do 8:30 formou sms na třídy nebo přímo do kuchyně (sms, email – viz přihláška) najdete zde - http://www.sbihava.cz/kontakt. Omlouvání dětí předškolního věku: do 5 dnů nepřítomnosti dítěte stačí ve třídách, nad 5 dní emailem paní ředitelce. Omluvy se zapisují do omluvného listu, který rodiče poté podepisují. Omluvné listy jsou na třídách.

 

Kroužky na škole ve školním roce 2020-2021.

TJ Pupásek – pohybové aktivity, rozdělení dětí do dvou skupin, 15:30-16:15, 16:15-17:00, začátek 5. 10. 2020, Podrobnější informace na letáčku v šatně, nástěnce. https://www.tjpupasek.cz/ . Rodiče se přihlašují přímo organizaci.

Keramika – kontaktní osoba – Helena Bělinová pro děti od 5 let, info na webu, začátek říjen, platba za pololetí 1 200,- Kč 

úterý - 15,30 - 16,30 

středa - 15,30 -16,30

Na přihlášené děti je možnost využít Aktivního města – lze zažádat po potvrzení docházky do kroužku.

Přípravka pro školáky bude letos realizovaná každý týden na třídě, rodiče budou mít zdarma, začátek říjen, sledujte k této aktivitě pokyny na své třídě.

Platby:

Stravné - rodiče si vytisknou a vyplní žádost http://www.sbihava.cz/novinky/968-prihlaska-ke-stravovani-2020-2021 , platby k 10. dni v měsíci. Ukončit platby k 6/2021. Přihlášku odevzdat na své třídě.

Platby za školné (750,- Kč) – variabilní symboly jednotlivých děti visí u botníku medvědů. Platba za školné i stravné, lze sjednotit pod jeden VS. Předškoláci a děti s OŠD platí pouze stravné.

Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB

Spolek rodičů kontakty a náplň na webu. Lze se také obrátit s případnými dotazy přímo na předsedkyni paní Vlčkovou nebo pokladní paní Dufkovou. Ta v těchto dnes připravuje vyúčtování za loňský rok. Ten bude zveřejněn na nástěnce u vchodu. Z důvodu COVID navrhujeme v letošním roce roční příspěvek snížený na 1000,- Kč místo 1500,-Kč na dítě. Důvodem je menší čerpání způsobené COVID ( méně divadel, výstav, aktivit s dětmi..).

Na schůzce byla vždy odsouhlasena výše příspěvku. V letošním roce z důvodu pouze virtuálního obsahu setkání předpokládáme takto virtuální souhlas.

Z těchto financí jsou placeny aktivity pro děti – skákací hrad, vánoční dárky na třídy, nadstandartní VV, divadla, výstavy…..) V případě nesouhlasu napište zprávu paní pokladní Dufkové do 9.9.2020 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platby zaslat do 15. 10. 2020, lze zaslat i ve dvou platbách (říjen/březen). Vždy při platbě uvádět jméno dítěte. Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Na Spolek rodičů lze také posílat v případě zájmu sponzorský finanční dar, smlouvu mohou přinést rodiče na podepsání, nebo vyhotoví paní ředitelka pro Spolek. Finanční příspěvky budou vždy využity pro děti ve školce.

Vyúčtování loňského roku bude umístěno na nástěnce, kde se mohou rodiče podívat na jednotlivé výdaje.

 

Pokud byl školní rok „normální“ bez COVIDU, probíhaly standardně tyto akce s rodiči na škole:

  • Bramborový den – zahradní párty spojená se soutěží o nejhezčí dýni, zakončeno lampionovým průvodem.
  • Mikuláš – pouze děti
  • Vánoce – vánoční setkání.
  • Masopust – v měsíci únoru.
  • Velikonoce – dětem bude objednán skákací hrad.
  • Závěrečná zahradní párty – 3. týden v červnu.
  • Letos budeme reagovat na aktuální situaci COVID a dle situace budeme vážit jednotlivé kroky k akcím.

Různé:

Na třídě vybíráme na 1. pololetí 100,- Kč na výtvarné potřeby, vyúčtování na konci pololetí dáváme pokladní Spolku. Pokud vyčerpáme  zásobu kapesníků z minulého pololetí, dáme vědět a budeme vybírat. Rádi přijmeme kuchyňské papírové utěrky na stoly - používáme při vylití a čištění stolů, zatím máme na hlavní budově i vlhčené ubrousky. Třída žabiček se domluví s rodiči podle svých zásob.

Ve třídách máme sušičky ovoce – kdo by měl možnost přinést jablka, hrušky, nebo cokoli co lze sušit, rádi pro děti nasušíme.

Přivítáme i možnost množení – např. omalovánky, výukové listy – domluva na třídách.

Máte-li jakékoliv doplňující dotazy k fungování či činnostem školky, obraťte se na Vaše třídní paní učitelky, vedení školky, nebo paní hospodářku

Vítáme jakoukoli pomoc rodičů.

 

Držme si navzájem palce, ať jsme všichni zdraví, přeji všem klidný školní rok a spokojené děti.

Helena Petříčková