Vážená paní ředitelko,

 

omlouvám se za nevyžádanou poštu. Ráda bych dětem a jejich rodičům nabídla volnočasovou aktivitu, která by mohla být nápomocná předškolním chlapcům i děvčatům při přípravě na čtení.

 

Realizujeme tréninky (kurzy pro předškoláky), kde trénujeme takové dovednosti, které dětem po vstupu do ZŠ významně pomáhají při nácviku čtení, zejména čtení s porozuměním. Má-li dítě v předškolním věku deficity ve fonematickém uvědomování (složka sluchového vnímání), existuje vysoká pravděpodobnost, že se tato skutečnost negativně projeví právě ve čtení. Řada školáčků pak čtení ovládá jen mechanicky, bez porozumění. U některých se také rozvinou specifické poruchy učení (SPU - dyslexie, dysortografie, atd). Elkoninova metoda funguje jako prevence budoucích obtíží ve čtení i psaní (prevence SPU). Trénink letos opět otevíráme v Dejvicích. (V případě zavření škol počítáme s přepnutím do on-line režimu). Více informací v letáčku. Případně Vaše dotazy ráda zodpovím telefonicky.

 

Jak bude vypadat? Celkem se jedná o 33 lekcí a probíhá obvykle jednou týdně (říjen – květen), po dobu 45min. Se skupinkou 4-6 dětí pracuje vyškolený odborník, logoped, speciální pedagog. Neučíme děti číst, s písmeny se vůbec nepracuje. Každou lekci se děti “přenesou” do kouzelné krajiny slov a hlásek. Tato hravá forma práce otevírá velké možnosti.  Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, napínají pozornost a “hltají” nové poznatky také díky tomu, že je s novými informacemi seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provází celým tréninkem. Loutky neslouží jen jako motivace, ale každá z nich má nějaké specifikum, díky kterému děti mohou natrénovat danou dovednost. Například pan Délka se umí natahovat a umí natahovat i slabiky – děti se zde učí rozlišovat krátkou a dlouhou slabiku. Každé z dětí pracuje se svým Hláskářem - pracovním sešitem. Obvykle však nedostávají úkoly domů. Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny a snáze se tak naučí číst. A čtení s porozuměním je cílem naší cesty. Bez funkčního čtení budou mít totiž děti obtíže nejen v českém jazyce, ale i v dalších předmětech.   

 

Proto bych Vás ráda poprosila o vyvěšení letáčku, na kterém se rodiče dozví o možnosti přihlásit své dítě na zmíněný trénink. 

 

Děkuji za Vaši trpělivost se čtením vyčerpávajícího emailu a budu se těšit na Vaši odpověď. 

S pozdravem a díky,

Mgr. Karolína Jarešová

732 840 323

www.elkonin.cz

www.facebook.com/Elkonin.czRozvojJazykovychSchopnosti/