Seznam dětí přijatých na keramiku najdete ve vestibulu za druhými dveřmi.

Cena kroužku za pololetí je 1 200,- Kč.

Prosíme o úhradu do začátku kroužku na účet školy. 

Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB

První hodina začíná v úterý  dne 6.10.2020

Děkuji H.P.