Vážení rodiče,

 

posílám Vám termíny možného nástupu do MŠ pro lepší orientací.

 

Postup po skončení karantény pro děti z Motýlkú ( poslední kontakt 8.10.) a děti které ve čtvrtek v této třídě spaly.

Karanténa s doloženým testem- výsledkem – předložení v MS, trvá do 18.10 včetně, bez testu mohou přijít 23.10.

Keramika děti 6.10.

Karanténa s doloženým testem- výsledkem – předložení v MS, trvá do 16.10 včetně, bez testu mohou přijít 21.10.

 

Keramika 7.10.

Karanténa s doloženým testem- výsledkem – předložení v MS, trvá do 17.10 včetně, bez testu mohou přijít 22.10.

 

 Děkuji Vám za spolupráci v tomto nelehkém období.

H.Petříčková, ředitelka