Ráda bych touto cestou poděkovala paní učitelkám a rodičům ze třídy Medvídků a Berušek.

Zakoupením sešítku se samolepky se zvířátky, přispěli rodiče dětí fondu Sidus - v příloze poděkování a certifikát.

Děkujeme, že pomáháte i v této složité době laughing.

H.Petříčková

 

 

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Certifikat_20201002_VS133530.pdf 1195 kB12.10.2020 10:03

Vážení rodiče,

v pondělí 12.10. po nástupu dětí z Berušek a Medvídků a skončení karantény, Vás prosím o předložení potvrzení o negativním testu paní učitelce na třídě.

Stačí formou nahlédnutí SMS či mail. Kontrola je důležitá pro bezpečný chod školky.

Výsledky u učitelů jsou negativní.

Pokud někdo nebyl na testech, může dítě nastoupit do školky až ve čtvrtek 15.10.

 Děkuji Vám za spolupráci v tomto nelehkém období.

H.Petříčková, ředitelka

Více v příloze. -  Obezita není dědičná.

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Zadost.pdf 76 kB08.10.2020 13:58
Stáhnout letak_._informace_pro_obcany.pdf 207 kB08.10.2020 13:58

Informace jak postupovat když je třída v karanténě

 • Pokud dítě postoupí test a je negativní, návrat do školky v pondělí 12.10. Rodiče musí doložit negativní test dětí při nástupu – mail, sms ve školce
 • Pokud test nepostoupí, musí být doma do 14.10. Nástup do školky ve čtvrtek 15.10. ( 14 dní od posledního kontaktu s pozitivním dítětem)

V případě pozitivního testu nahlásit zprávu do školky, prodlužuje se tím karanténa od posledního kontaktu ve školce ( 5.10.).

Držme si všichni palce, ať testy vyjdou negativně sealed

Děkuji, Petříčková

Vážená paní ředitelko,

 

Dne 30. 9. 2020 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 10. 10. 2020.

 

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

 

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

.

 

Děkuji za spolupráci,

 

Kameliya Bozhkova

 

MUDr. et Mgr. KAMELIYA BOZHKOVA

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Vážení rodiče,

máme ve třídě Medvídků  pozitivní test jednoho dítěte na Covid, momentálně čekáme na vyjádření hygieny,  jak dále postupovat.

H.P.

 12.00 hodin

Vážení rodiče,

třída Medvídků a Berušek od zítřejšího dne 6.10 má nařízenou karanténu z hygieny. Karanténa potrvá do 10.10. Platí pro děti, které byly ve školce dne 30.9. 2020. Bližší informace dostanete během dne na mail, prosím podívejte se.

Informaci dám i na web školy.

Ředitelka školy, Helena Petříčková

 

Vážení rodiče,

rádi bychom, aby naše škola byla pro Vaše děti otevřena stále.

Musíme však proto dodržovat pravidla při příchodu do školy (pravidla jsou dána hygienou, Bezpečnostní radou HMP). Pravidla jsou jednoduchá smile

 • Rouška v prostorách MŠ
 • Desinfekce rukou při vstupu do budovy – vždy ráno, v poledne i odpoledne – všichni máme svoje pracovní povinnosti na škole a tak apeluji na Vás, abyste tak učinili i bez dozoru!
 • Děti si umyjí ruce dle návodu na obrázku pod kontrolou rodiče
 • Příchod do 8,30 na třídu
 • Dodržovat předepsanou vzdálenost mezi se sebou v prostorách MŠ (vím, je to těžké, ale pokuste se), v prostorách MŠ se zdržovat co nejkratší dobu, jak při příchodu, tak i odchodu ze MŠ, včetně zahrady.
 • Nevstupovat do tříd - dospělí
 • Při kontaktu se zaměstnanci školy dodržovat vzdálenost, obě strany mají roušku
 • Děti, které mají příznaky rýmy, nachlazení do školky nedávat

Všem nám jde o zdraví nás všech a pokud dokážeme dodržovat pravidla, přečkáme nelehkou dobu bez větších obtíží.

Děkuji Vám,

Helena Petříčková, ředitelka MŠ

Vážení rodiče, dnešním dnem mám na nemocenské 4 učitelky, z těchto důvodů se děti ze tříd budou spojovat a budeme operativně řešit počty dětí na třídách.

Děkuji za pochopení. HP.

 

Vážení rodiče,

 z upozornění zřizovatel dávám na vědomí toto opatření:

Informace MHMP (výstup z usnesení Bezpečnostní rady HMP), vztahující se k  doporučení školám všech zřizovatelů zajistit dezinfekci rukou na vstupu do budovy.

Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že škola musí zajistit dozor, který zaručí, že všechny osoby vstupující do budovy školy si ruce skutečně dezinfikují.
 

Žádám Vás proto o důslednou dezinfekci, dozor provede naše paní uklízečka.

Děkuji Petříčková

 

Vážení rodiče, z důvodu nelehké situace COVID, Vás žádám o přečtení dodatku Školného řádu a dodržování hygienického postupu v MŠ.

 • Dezinfekce rukou při vstupu do MŠ
 • Rouška v prostorách MŠ
 • Přicházet na třídu do 8,30 hodin
 • Dodržovat předepsanou vzdálenost mezi se sebou v prostorách MŠ (vím, je to těžké, ale pokuste se), v prostorách MŠ se zdržovat co nejkratší dobu, jak při příchodu, tak i odchodu ze MŠ, včetně zahrady.
 • Pečlivé umytí rukou dětí před vstupem do třídy – dozor rodiče X dítěti
 • Nevstupovat do tříd - dospělí
 • Při kontaktu se zaměstnanci školy dodržovat vzdálenost, obě strany mají roušku
 • Děti, které mají příznaky rýmy, nachlazení do školky nedávat

 

Děkuji, že budete respektovat požadavky, které nám pomohou tuto nelehkou dobu prožít alespoň trochu v klidu.

Děkuji Helena Petříčková, ředitelka MŠ

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA_COVID září 2020.doc 77 kB19.09.2020 05:45

Podkategorie