Dokument najdete v příloze.

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Výroční zpráva 2018.doc 7891 kB18.09.2018 11:50

Děkujeme panu Frinovi za odvoz vyřazeného mobiliaře do sběrného dvoru. Velké poděkování patří také všem, kdo nám pomáhají s kopírováním materiálu. Panu Turkovi za obroušení dřevěných kostek pro děti.

Moc děkujeme smile

více v příloze

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Zápis ze schůzky rodičů dětí MŠ Sbíhavá ze dne 12.9.2018 (1).doc 43 kB13.09.2018 11:53

Na schůzce s rodiči jsem vás zapomněla požádat, zda by někdo z vás měl možnost kopírování materiálu na přípravku.

Pokud někdo z vás tuto možnost má, domluvte se u p. uč. Hůlkové v medvědech.

 

Děkuji Hůlková

Na kroužky se můžete přihlásit na nástěnce ve vchodu.

více v příloze

 

Stejně jako v předchozím ročníku i letos bude postup při uplatnění příspěvku totožný. Příjemce příspěvku ve Vaší organizaci předloží při nákupu (úhradě) aktivity pro své dítě voucher v listinné (vytištěný) nebo elektronické podobě (stažený do mobilního zařízení). Údaj o provedené transakci (objednávce) ve výši příspěvku 600,- Kč nebo 800,- Kč (v závislosti na výběru aktivity) od příjemce (zákazníka) již budete mít evidovaný v administraci Vašeho účtu. Upozorňujeme, že proplacení voucherů (realizovaných příspěvků), které provádí operátor systému Aktivní město na základě smluvních povinností vůči MČ Praha 6, je možné výhradně na základě těchto podmínek na straně poskytovatele

  • odsouhlasení Podmínek akceptace příspěvku Aktivní město (formát PDF) při provedení úvodní registrace;
  • provedení validace (potvrzení) došlé transakce – viz. manuál pro poskytovatele uložený v sekci Dokumenty ve Vaší administraci.
SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Rodiče_Aktivní město_září_2018.doc 35 kB05.09.2018 19:58

Vážení rodiče,

hledáme, kdy by nám mohl pomoci s výtiskem záznamů do  Portfolia dítěte. Pokud můžete a máte kapacity, prosím obraťte se na paní učitelku Šárku ve třídě Kočiček - osobně, nebo mailem rummelová@sbihava.cz

 

Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče, rozdělení dětí do skupin a časy na Přípravku najdete ve vchodu na nástěnce vedle jídelníčku.

Pokud někdo z předškoláků by neměl zájem o kroužek, prosím o nahlášení paní učitelce Hance Hůlkové v Medvědech.

 

Vážení rodiče,

v příloze najdete přehled aktivit na naší škole a cenu kroužků. Přihlašovat se budete až po schůzce rodičů na nástěnce u vchodu. Již nyní je tam nabídka logopedie.

Dále Vám nabízíme  sportovní aktivitu  TJ Pupásek - přihlašování přes web TJ Pupásek - https://www.tjpupasek.cz/inpage/prihlasky/  najdete si naši školku

cvičení :

každé pondělí 15,30 -16,15 1. skupina

                     16,15 - 17,00 2. skupina

 

Dále budete moci využít Aktivní město

Projekt „Aktivní město Praha 6 – Pravidelná sportovní a volnočasová činnost – podzim 2018začíná již 3. 9. 2018 a předpokládáme, že první úspěšní žadatelé o příspěvek ve výši 600,- Kč, resp. 800,- Kč na 1 dítě jej budou (po vyřízení všech administrativních úkonů ze strany radnice) uplatňovat již od 10.9.2018.

Příspěvek od radnice ve výši 800,- Kč (na přírodovědné, technické, rukodělné a řemeslné volnočasové aktivity), resp. 600,- Kč (na sportovní, pohybové, kulturní, obecně poznávací/vzdělávací volnočasové aktivity), které se konají pravidelně (alespoň 1x týdně) v daném pololetí nebo v rámci celého školního roku, mohou děti (resp. jejich rodiče nebo zákonní zástupci) využít jako slevu na úhradu vybrané aktivity (v rámci celého školního roku 2018/19) u zaregistrovaného poskytovatele, a to v období od 3.9. do 21.12.2018.

 

 

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout kroužky - přehled 2018-19 pololetí.doc 42 kB03.09.2018 12:21

Vážení rodiče,

 

přejeme Vám i dětem šťastné vykročení do nového školního roku .

Třídy se otevírají postupně 7,00. 7.30, 8,00 a stejně tak se odpoledne 16,00, 16,30, 17,00 zavírají. Děti paní učitelky předávají do tříd.

Nastavení je z důvodů limitovaných úvazků na škole. Příchod dětí do školky je do půl deváté.

 

Info pro nováčky smile

hlavní budova

třída Medvědi - šatna přízemí, botník hned u vstupu

třída Berušky - šatna před třídou i botník

třída Motýlci - šatna ve třídě , botník u vchodu na zahradu

třída Kočky - šatna přízemí, botník před třídou Berušek

třída Opičky - šatna 1. patro, botník před vchodem na zahradu

třída Žabičky - samostatný vchod

 

Podkategorie