Vážení rodiče,

Máme souběh dvou karantén – první ve třídě Kočiček, kde je pozitivní asistentka a druhá karanténa pozitivní dítě ve třídě Kočiček.

1.karanténa se týká - pozitivní pedagog– jistě Vám už volala hygiena a termíny k nástupu podle posledního setkání s Covidem těchto dětí je do 31. 10., 1. 11.(nástup 2.11) a 2. 11. (nástup3.11.) 2020, dle dne posledního kontaktu s pozitivní osobou.

2. karanténa se týká - pozitivní dítě ve třídě kočiček -včetně herna předškoláci – kontakty předány na hygienu, která vás bude kontaktovat, karanténa do 1.11. včetně – nástup pondělí 2.11.2020

 

Některých dětí se týkají obě karantény, prosím o dodržení termínu návratu s pozdějším nástupem z 1. karantény.

Připomínám, že je potřeba při nástupu prokázat negativní test na své třídě.

 

Pokud se objeví Covid v rodině, prosím dejte mi vědět, informace jsou velmi důležité pro chod školky.

 

Prosím počítejte s tím, že třídy v týdnu od 2.11. budou spojeny – 3 pedagogové v karanténě.

Ale situace se mění velmi rychle, co platí nyní, nemusí platit v pondělí.

Děkuji za pochopení

Helena Petříčková, ředitelka

 

 

Vážená paní ředitelko,

 Dne 22. 10. 2020 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog/personál Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 1. 11. 2020.

  

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

 Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání,

 

nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

Bod 4, uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.

Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

 

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

 

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

 

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Děkuji za spolupráci,

  

MUDr. et Mgr. KAMELIYA BOZHKOVA

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Měšícká 646/5, 190 21 Praha 9

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

 

Vážení rodiče, informace z hygieny ke karanténímu opatření z důvodu pozitivního  nálezu u zaměstnance ve třídě Kočiček.

Karanténa se týká také tří dětí ze Žabiček a jednoho Motýlka.

Důležité - všechny děti musí podstoupit test !  Budeme kontrolovat při nástupu.

Děkuji H.Petříčková, ředitelka MŠ

 

Vážená paní ředitelko,

Dne 21. 10., 22. 10. a 23. 10. 2020 bylo/byla v kontaktu dítě/pedagog Vaší školy -  Mateřská škola Sbíhavá Sbíhavá II, 2/360, Praha 6, s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 31. 10., 1. 11. a 2. 11. 2020, dle dne posledního kontaktu s pozitivní osobou.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.   Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl jako rizikový kontakt. Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

Děkuji za spolupráci,

 Bc. VLADIMÍRA JANSOVÁ

pověřená zastupováním vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých

poboček Západ, Severozápad a Sever

 

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 281 000 453

+420 735 726 552

+420 286 884 450 (fax)

Vážení rodiče, vážené děti,

jak jistě víte, bohužel se opatření prodlužují min. do 2. listopadu. 

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Budeme se snažit lekce přidat tak, aby žádná hodina neodpadla. Vše se bude odvíjet od toho, kdy bude možné začít zase trénovat. Stále tam ještě máme prostor v červnu. 

Věříme, že se již brzy budeme moct setkávat a zase společně trénovat. Děkujeme Vám, že jste stále s námi.

Sportu zdar, viru zmar. 

 

Vaši trenéři,

Vojta, Feda, Karel, Dominik, Martin a Standa

TJ Pupásek

Vážení rodiče,

dostala jsem přehled uhrazených plateb do Spolku na letošní školní rok. Výše částky na rok 1 000,- Kč byla zveřejněna na webu dne 5.9. v Novinkách v článku Informace místo schůzky.

Možná si někteří z Vás si této informace nevšimli.

Prosím, pokud nevíte, zda jste platbu uhradili, můžete kontaktovat své paní učitelky a zeptat se. Mají seznam jmen, kde nám platba ještě nepřišla.

Pokud by měl někdo finanční problém, prosím, dejte mi vědět, určitě vyřešíme.

Doba není jednoduchá, přeji pevné nervy a hodně zdraví.

H.Petříčková

 

Vážení rodiče, v příloze najdete dopis pro Vás od paní radní Kubíkové.

Děkujeme za přečtení .H.P.

 

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout Dopis pro rodiče_Marie Kubíková.pdf 480 kB23.10.2020 12:10

Podrobnosti v příloze.

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout přerušení provozu vánoční prázdniny 2020.doc 36 kB22.10.2020 05:47

V tomto týdnu bude provoz pouze v hlavní budově ve dvou třídách.

se nekoná z důvodu pokračující nemoci paní učitelky.

Děkujeme za pochopení.

10,15 hodin

Vážení rodiče,

po telefonické domluvě s hygienou, třída nemusí jít do karantény.

Sledujte však zdravotní stav Vašich dětí a buďte opatrní.

Děkuji Vám. H.P.

 

 

8,10 hodin

Vážení rodiče,

bylo mi oznámeno, pozitivní dítě ve třídě Medvídků .

Dne 13.10. bylo naposled ve školce. Zjišťuji na hygieně, jaká by byla opaření a zda vůbec.

Jakmile bych měla odpověď dám vědět.

H.P.

Podkategorie