Vážení rodiče,

máme ve třídě Medvídků  pozitivní test jednoho dítěte na Covid, momentálně čekáme na vyjádření hygieny,  jak dále postupovat.

H.P.

 12.00 hodin

Vážení rodiče,

třída Medvídků a Berušek od zítřejšího dne 6.10 má nařízenou karanténu z hygieny. Karanténa potrvá do 10.10. Platí pro děti, které byly ve školce dne 30.9. 2020. Bližší informace dostanete během dne na mail, prosím podívejte se.

Informaci dám i na web školy.

Ředitelka školy, Helena Petříčková

 

Vážení rodiče,

rádi bychom, aby naše škola byla pro Vaše děti otevřena stále.

Musíme však proto dodržovat pravidla při příchodu do školy (pravidla jsou dána hygienou, Bezpečnostní radou HMP). Pravidla jsou jednoduchá smile

 • Rouška v prostorách MŠ
 • Desinfekce rukou při vstupu do budovy – vždy ráno, v poledne i odpoledne – všichni máme svoje pracovní povinnosti na škole a tak apeluji na Vás, abyste tak učinili i bez dozoru!
 • Děti si umyjí ruce dle návodu na obrázku pod kontrolou rodiče
 • Příchod do 8,30 na třídu
 • Dodržovat předepsanou vzdálenost mezi se sebou v prostorách MŠ (vím, je to těžké, ale pokuste se), v prostorách MŠ se zdržovat co nejkratší dobu, jak při příchodu, tak i odchodu ze MŠ, včetně zahrady.
 • Nevstupovat do tříd - dospělí
 • Při kontaktu se zaměstnanci školy dodržovat vzdálenost, obě strany mají roušku
 • Děti, které mají příznaky rýmy, nachlazení do školky nedávat

Všem nám jde o zdraví nás všech a pokud dokážeme dodržovat pravidla, přečkáme nelehkou dobu bez větších obtíží.

Děkuji Vám,

Helena Petříčková, ředitelka MŠ

Vážení rodiče, dnešním dnem mám na nemocenské 4 učitelky, z těchto důvodů se děti ze tříd budou spojovat a budeme operativně řešit počty dětí na třídách.

Děkuji za pochopení. HP.

 

Vážení rodiče,

 z upozornění zřizovatel dávám na vědomí toto opatření:

Informace MHMP (výstup z usnesení Bezpečnostní rady HMP), vztahující se k  doporučení školám všech zřizovatelů zajistit dezinfekci rukou na vstupu do budovy.

Z výše uvedeného usnesení vyplývá, že škola musí zajistit dozor, který zaručí, že všechny osoby vstupující do budovy školy si ruce skutečně dezinfikují.
 

Žádám Vás proto o důslednou dezinfekci, dozor provede naše paní uklízečka.

Děkuji Petříčková

 

Vážení rodiče, z důvodu nelehké situace COVID, Vás žádám o přečtení dodatku Školného řádu a dodržování hygienického postupu v MŠ.

 • Dezinfekce rukou při vstupu do MŠ
 • Rouška v prostorách MŠ
 • Přicházet na třídu do 8,30 hodin
 • Dodržovat předepsanou vzdálenost mezi se sebou v prostorách MŠ (vím, je to těžké, ale pokuste se), v prostorách MŠ se zdržovat co nejkratší dobu, jak při příchodu, tak i odchodu ze MŠ, včetně zahrady.
 • Pečlivé umytí rukou dětí před vstupem do třídy – dozor rodiče X dítěti
 • Nevstupovat do tříd - dospělí
 • Při kontaktu se zaměstnanci školy dodržovat vzdálenost, obě strany mají roušku
 • Děti, které mají příznaky rýmy, nachlazení do školky nedávat

 

Děkuji, že budete respektovat požadavky, které nám pomohou tuto nelehkou dobu prožít alespoň trochu v klidu.

Děkuji Helena Petříčková, ředitelka MŠ

 

SouborPopisVelikost souboruPoslední úprava
Stáhnout ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍLOHA_COVID září 2020.doc 77 kB19.09.2020 05:45

Vážení rodiče,

v současné době je na škole v karanténě jedna paní učitelka ( čeká se na test), jedna asistentka - první výtěr negativní.

Při změnách Vás budu informovat.

H.P.

 

Vyúčtování najdete na nástěnce  třídy medvídků. K nahlédnutí do  25.9.2020.

Vyúčtování zpracovala pokladní spolku a zkontrolovala revizní.

Seznam dětí přijatých na keramiku najdete ve vestibulu za druhými dveřmi.

Cena kroužku za pololetí je 1 200,- Kč.

Prosíme o úhradu do začátku kroužku na účet školy. 

Číslo účtu školy: 5837061/0100 KB

První hodina začíná v úterý  dne 6.10.2020

Děkuji H.P.

Vážená paní ředitelko,

 

omlouvám se za nevyžádanou poštu. Ráda bych dětem a jejich rodičům nabídla volnočasovou aktivitu, která by mohla být nápomocná předškolním chlapcům i děvčatům při přípravě na čtení.

 

Realizujeme tréninky (kurzy pro předškoláky), kde trénujeme takové dovednosti, které dětem po vstupu do ZŠ významně pomáhají při nácviku čtení, zejména čtení s porozuměním. Má-li dítě v předškolním věku deficity ve fonematickém uvědomování (složka sluchového vnímání), existuje vysoká pravděpodobnost, že se tato skutečnost negativně projeví právě ve čtení. Řada školáčků pak čtení ovládá jen mechanicky, bez porozumění. U některých se také rozvinou specifické poruchy učení (SPU - dyslexie, dysortografie, atd). Elkoninova metoda funguje jako prevence budoucích obtíží ve čtení i psaní (prevence SPU). Trénink letos opět otevíráme v Dejvicích. (V případě zavření škol počítáme s přepnutím do on-line režimu). Více informací v letáčku. Případně Vaše dotazy ráda zodpovím telefonicky.

 

Jak bude vypadat? Celkem se jedná o 33 lekcí a probíhá obvykle jednou týdně (říjen – květen), po dobu 45min. Se skupinkou 4-6 dětí pracuje vyškolený odborník, logoped, speciální pedagog. Neučíme děti číst, s písmeny se vůbec nepracuje. Každou lekci se děti “přenesou” do kouzelné krajiny slov a hlásek. Tato hravá forma práce otevírá velké možnosti.  Děti se v pohádkovém světě cítí dobře, napínají pozornost a “hltají” nové poznatky také díky tomu, že je s novými informacemi seznamují pohádkové postavy (maňásci), které děti provází celým tréninkem. Loutky neslouží jen jako motivace, ale každá z nich má nějaké specifikum, díky kterému děti mohou natrénovat danou dovednost. Například pan Délka se umí natahovat a umí natahovat i slabiky – děti se zde učí rozlišovat krátkou a dlouhou slabiku. Každé z dětí pracuje se svým Hláskářem - pracovním sešitem. Obvykle však nedostávají úkoly domů. Děti se během tréninku učí vědomě pracovat s tím, co slyší, což jim pak ve škole umožňuje pracovat s písmeny a snáze se tak naučí číst. A čtení s porozuměním je cílem naší cesty. Bez funkčního čtení budou mít totiž děti obtíže nejen v českém jazyce, ale i v dalších předmětech.   

 

Proto bych Vás ráda poprosila o vyvěšení letáčku, na kterém se rodiče dozví o možnosti přihlásit své dítě na zmíněný trénink. 

 

Děkuji za Vaši trpělivost se čtením vyčerpávajícího emailu a budu se těšit na Vaši odpověď. 

S pozdravem a díky,

Mgr. Karolína Jarešová

732 840 323

www.elkonin.cz

www.facebook.com/Elkonin.czRozvojJazykovychSchopnosti/

Vážení rodiče,

máme trošku zmatky v bance při identifikaci plateb.

Prosíme stravné a školné ( 750,- Kč +750,-Kč) posílejte na účet školy 5837061/0100 KB – můžete obě platby spojit – 1500,- Kč, ale napište stravné a školné a variabilní symbol- správný, nebo jméno dítě.

Předškoláci a děti s OŠD školné 750,- Kč neplatí !!!!!!!

Platby do 10 v měsíci na účet školy.

 

 

Příspěvek na konto rodičů Číslo účtu Spolek rodičů 2300667068/2010

Platí každé dítě – letos vzhledem k COVID pouze 1000,- Kč, při platbě uveďte jméno dítěte

Platba do 15.10. můžete i na pololetí 500,-Kč a v únoru druhou část 500,- Kč

 

Děkujeme, snad se nám to srovnáwink

Podkategorie