Naše škola vychází vstříc rodičům a pro jejich děti (i z jiných škol) nabízí aktivní využití volného času převážně v odpoledních hodinách
Kroužky vedou kvalifikované paní učitelky z naší školky. Všechny paní učitelky se nadále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.

Všechny aktivity jsou za úplatu.

Co nabízíme pro děti:


Výtvarný - vede paní Žlábková
Angličtinka -  1týden půl hodiny, 2 týden dopolední blok 4 hodiny - vede paní  Kašparová, Cvačková
Logopedie - vede paní Stejskalová
Jóga - vede paní Kašparová
Pohybové sportovní soustředění o víkendu - vede paní Kašparová
Keramika - vede paní Bělinová

Přípravka na školu, grafomotorika pro předškolní děti - vede paní Hůlková

Sportovní - vede agentura TJ Pupásek


Škola má k dispozici vlastní keramickou pec, keramický kruh. Paní učitelka Helenka vystudovala obor umělecký keramik


 

 Práce dětí z výtvarného kroužku.