1.třída- 1.patro
opičky - 20 dětí

3 učitelé

+ asistent pedagoga

 

 

2.třída-1.patro
kočičky - 20 dětí

2 učitel

od září 2021 bilingvní

+ asistent pedagoga

 

3.třída- přízemí
medvídci - 23 dětí

2 učitelé

 

 

4.třída- přízemí
berušky - 12 dětí

2 učitelé

+asistent pedagoga

5.třída- přízemí
motýlci - 11 dětí

2 učitelé

 

6.třída- svůj vchod
žabičky - 15 dětí

inspirovaná lesní MŠ

2 učitelé

 

 

Všechny třídy jsou věkově smíšené.

S dětmi se oslovujeme jmény a tykáme s.

Ve všech našich třídách máme čističky vzduchu.

Dětské stoly jsou výškově stavitelné, židličky mají dvojí velikost.

(splňují hygienické normy)

 

Na škole pracuje stabilní kolektiv zaměstnanců, který svoji práci dělá s láskou,  pedagogové splňují kvalifikaci.

Ve čtyřech třídách ve školním roce 2020/2021 máme děti s podpůrným opatřením, se kterými pomáhají asistenti pedagoga.

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dát ŠVP, který k dispozici ve vestibulu v hlavní budově a v šatně žabiček.

Třídy jsou heterogenní od 3 do 6 let. V takových skupinách funguje třída na základě komunikace, spolupráce, děti se učí  zodpovědnosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci, tak jako v rodině.

Třída Žabičky,

je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě. Třída má zpracovaný svůj ŠVP dle zaměření.

Třída Kočičky,

od září 2021 bude tato třída bilingvní - jedna paní učitelka bude s dětmi komunikovat pouze anglicky, druhá česky.

Ostatní třídy.

Díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů. Děti ze třídy Berušek hojně využívají jak prostory vedlejší třídy, tak i herny a naopak. V prvním patře mají děti volný pohyb mezi třídami Opiček i Koček. Pohyb dětí je možný i mezi patry budovy. Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby dětí a průběžně dochází k jeho vylepšování. Vzhledem k menším prostorovým možnostem pro děti se snažíme o jejich co nejlepší využití. Je ale jasné, že nemůžeme provádět všechny činnosti jako mateřské školy, které mají pro jednu třídu k dispozici dvě i více místností.

Způsob zařazování dětí do tříd:

Třídy nejsou pedagogicky specificky zaměřené, věkově jsou smíšené. Specifikace je rozvíjena v jednotlivých nadstandardních činnostech školy. Rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy ( např. sourozenci k sobě, kamarádi…). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.