třída Berušky

SVVŠ 

Pedagogická škola – studium absolventek středních škol – studijní obor učitelství pro MŠ

Projek MEZI NÁMI povídej

Kurzy:

Návštěva mateřské školy na Praze 9 + seminář 

Cirkus Pavla Jurkoviče a Jana Vodňanského 

Co to je, když se řekne psychologické vyšetření 

Neklidné dítě v MŠ – projevy, příčiny a pomoc 

Vzdělávání v oblasti primární protidrogové prevence v rámci projektu Prahy 6 – zaměřený na: sebepoznání (Porterův test, Eysenckův test - silné stránky, rizika, odlišnosti v komunikaci s jednotlivými typy lidí ….), relaxaci, rozvoj kreativity, rozvoj komunikačních dovedností 

Komunikační dovednosti 

Třídní plánování podle Gardnera 

Agrese a agresivita u dětí a mládeže 

Seznámení s výtvarným materiálem a výtvarnými technikami firmy Optis 

Základní informace o používání interaktivní tabule SMART BOARD

Cesty k efektivnější výuce - práce s chybou

Problematika domácího násilí - praktická forma pomoci

Pedagog a paragrafy ve škole

Čtenářská pregramotnost v MŠ

Výuka v MŠ

Výtvarný kroužek 

Výtvarné soutěže s dětmi

Příměstské tábory